Over ons

Deze vrijwilligers staan in voor het welslagen van dit event: Anna Demuylder, Evert De Bock, Doreen Everaert, Karel Meuleman, Bruno Scheers, Robrecht Siera, Matthias Storme, Ludwig Vandenbussche, Karl Van den Broeck, Edith Vervliet

 

e-mail: info (at) gazettevandetroit.be

Wat is de Gazette van Detroit?

Het ontstaan van een Vlaamse krant in Noord-Amerika

Er zijn naar schatting een miljoen Amerikanen van Belgische afkomst. Tel daarbij de enkele honderdduizenden Canadezen met Vlaamse ‘roots’  en je hebt een mooi (versnipperd) geheel van mensen van Vlaamse afkomst in Noord-Amerika. Om de band met het ex-vaderland te behouden, werden ginds vele initiatieven genomen. Een ervan was de stichting van de Gazette van Detroit.

De eerste uitgave verscheen op 13 augustus 1914, negen dagen na het begin van de Eerste Wereldoorlog. Tot 1918 was deze wekelijkse krant vaak de enige bron van informatie over het verloop ervan in België, de heimat van velen die net geëmigreerd waren. Men keek er met verlangen naar uit. Men wou immers weten hoe hard de oorlog  toesloeg bij familieleden en vrienden en of ze hen ooit zouden terug zien. Eerst verscheen de krant alleen in het Nederlands (de eerste generatie was nog met die taal opgegroeid), nadien in een mix van Nederlands en Engels, omdat de kinderen van de expats beter Engels kenden.

De krant nu

Nu, 99 jaar later, is deze uitgave nog altijd een link tussen emigranten en hun (ex-)vaderland en vice versa. Het is de enige Belgische krant in Noord-Amerika, gelezen aan beide kanten van de Oceaan. Ze werkt verrijkend voor beide culturen en haar tweetaligheid is een educatieve troef. Ze is een prima voorbeeld van netwerken, dat zo in is tegenwoordig. De krant is bekend en haalt de sociale, culturele en commerciële banden tussen beide werelden aan. Ze biedt een andere kijk op de wereld: portretten met diepere inhoud (o.m. een lezenswaardig interview met kardinaal Danneels of EU-president Van Rompuy), genealogische artikels (in vele streken in Vlaanderen kent iedereen wel iemand wiens familie in de vorige eeuw uitgeweken is), traditionele kookrecepten, verhalen van vroeger, taaltips enz. Ze is enthousiast samengesteld door vrijwilligers.